ورمی کمپوست | پیش بینی هزینه برای راه اندازی فارم

لازمه ی موفقیت در هر کار، داشتن دانش کافی و شناخت دقیق موضوع است و این امر از طریق مشورت با افراد آگاه و باتجربه )تجربه ی موفق( امکان پذیر است.
در این پست شما با میزان و نحوه سرمایه گذاری و میزان درآمد از یک فارم آشنا میشوید.
توجه نمایید که این محاسبات برای مدت یک سال )یعنی 3 دوره ی تولید( میباشد. زیرا محاسبه یمیزان هزینه و درآمد برای یک دوره، باعث بروز اشتباهات اساسی در محاسبات و در نتیجه درتصمیم گیری میشود.

گام نخست : 4 ماهه اول

هزینه ی اجاره ی یک سالن به ابعاد 500 مترمربع در یک دوره 4 ماهه = 1.600.000 تومان

 • هزینه ی ماهانه 400 هزار تومان
 • هزینه ی کف سازی = 0 ریال )سالن، کف بتن و شیب مناسب دارد(
  سالن مورد نظر حتماً باید آب با کیفیت و دائمی و پرفشار داشته باشد

هزینه ی خرید کود دامی پوسیده شده به میزان 80 تن = 2.400.000 تومان

 • هزینه ی هر تن کود دامی پوسیده شده + هزینه حمل 30.000 تومان

هزینه ی خرید کرم خاکی ایزینیا فتیدا به میزان 800 کیلوگرم = 11.200.000 تومان

 • قیمت هر کیلوگرم کرم 14.000 تومان
 • حدأقل 10 کیلوگرم کرم خاکی به ازای هر تن کود دامی مورد نیاز است

هزینه ی اجرای سیستم آبیاری = حدود 500.000 تومان بسته به نوع سیستم

هزینه های کارگری، خرید ابزار کار و سایر هزینه های متفرقه = حدود 2.000.000 تومان

خرید دستگاه سرند جداسازی کرم و کود از شرکت بهپرور = 3.000.000 تومان

 

جمع کل هزینه ها = 20.700.000 تومان

 

لیست درآمدها در پایان دوره ی 4 ماهه ی اول اجرای پروژه:

فروش کود ورمی کمپوست 60 تن = 21.000.000 تومان

 • میانگین قیمت هر کیلو کود ورمی کمپوست معادل 350 تومان
 • راندمان 75% ( 75 درصد از کود دامی به ورمی کمپوست تبدیل میشود )

کرم موجود در پایان دوره، حدأقل 3 برابر خواهد شد یعنی معادل 2400 کیلوگرم کرم خاکی ایزینیا
فتیدا به همراه بستر.

 • فروش کرم مازاد به میزان 1600 کیلو = 12.800.000 تومان 
 • قیمت فروش هر کیلو کرم 8.000 تومان

گام دوم: 4 ماهه ی دوم

هزینه ی اجاره ی یک سالن به ابعاد 500 مترمربع در یک دوره 4 ماهه = 1.600.000 تومان

 • هزینه ی ماهانه 400 هزار تومان
 • هزینه ی کف سازی = 0 ریال )سالن، کف بتن و شیب مناسب دارد(
  سالن مورد نظر حتماً باید آب با کیفیت و دائمی و پرفشار داشته باشد

هزینه ی خرید کود دامی پوسیده شده به میزان 80 تن = 2.400.000 تومان

 • هزینه ی هر تن کود دامی پوسیده شده + هزینه حمل 30.000 تومان

هزینه ی خرید کرم خاکی ایزینیا فتیدا به میزان 800 کیلوگرم =000 تومان

 • در این مرحله نیازی به خرید کرم ندارید
 • حدأقل 10 کیلوگرم کرم خاکی به ازای هر تن کود دامی مورد نیاز است

هزینه ی اجرای سیستم آبیاری = 000 تومان * سیستم آبیاری از دوره ی قبل موجود است.

هزینه های کارگری و سایر هزینه های متفرقه = حدود 10.000.000 تومان

خرید دستگاه سرند جداسازی کرم و کود از شرکت سالم کشت نوین زاگرس = 000 تومان

 

جع کل هزینه ها = 5.000.000 تومان

لیست درآمدها در پایان دوره ی 4 ماهه ی دوم اجرای پروژه:

فروش کود ورمی کمپوست 60 تن = 21.000.000 تومان

 • میانگین قیمت هر کیلو کود ورمی کمپوست معادل 350 تومان
 • رانمان 75% ( 75 درصد از کود دامی به ورمی کمپوست تبدیل میشود)

کرم موجود در پایان دوره، حدأقل 3 برابر خواهد شد یعنی معادل 2400 کیلوگرم کرم خاکی ایزینیا
فتیدا به همراه بستر.

 • فروش کرم مازاد به میزان 1600 کیلو = 12.800.000 تومان
 • قیمت فروش هر کیلو کرم 8.000 تومان

گام سوم: 4 ماهه ی سوم

هزینه ی اجاره ی یک سالن به ابعاد 500 مترمربع در یک دوره 4 ماهه = 1.600.000 تومان

 • هزینه ی ماهانه 400 هزار تومان
 • هزینه ی کف سازی = 0 ریال )سالن، کف بتن و شیب مناسب دارد(
 • سالن مورد نظر حتماً باید آب با کیفیت و دائمی و پرفشار داشته باشد

هزینه ی خرید کود دامی پوسیده شده به میزان 80 تن = 2.400.000 تومان

 • هزینه ی هر تن کود دامی پوسیده شده + هزینه حمل 30.000 تومان

هزینه ی خرید کرم خاکی ایزینیا فتیدا به میزان 800 کیلوگرم = 000 تومان

 • در این مرحله نیازی به خرید کرم ندارید
 • حدأقل 10 کیلوگرم کرم خاکی به ازای هر تن کود دامی مورد نیاز است

هزینه ی اجرای سیستم آبیاری = 000 تومان * سیستم آبیاری از دوره ی قبل موجود است.

هزینه های کارگری و سایر هزینه های متفرقه = حدود 1.000.000 تومان

خرید دستگاه سرند جداسازی کرم و کود از شرکت سالم کشت نوین زاگرس = 000 تومان

 

جع کل هزینه ها = 5.000.000تومان

لیست درآمدها در پایان دوره ی 4 ماهه ی سوم اجرای پروژه:

 

فروش کود ورمی کمپوست 60 تن = 21.000.000 تومان

 • میانگین قیمت هر کیلو کود ورمی کمپوست معادل 350 تومان
 • رانمان 75% ( 75 درصد از کود دامی به ورمی کمپوست تبدیل میشود)

کرم موجود در پایان دوره، حدأقل 3 برابر خواهد شد یعنی معادل 2400 کیلوگرم کرم خاکی ایزینیا
فتیدا به همراه بستر.

 • فروش کرم مازاد به میزان 1600 کیلو = 12.800.000 تومان
 • قیمت فروش هر کیلو کرم 8.000 تومان

محاسبه ی سود و زیان در یک سال ( 3 دوره)

مجموع هزینه های یک سال:

30.700.000=5.000.000+5.000.000+20.700.000

درآمد فروش کود ورمی کمپوست در یک سال:

63.000.000=3*21.000.000

درآمد فروش کرم خاکی مازاد در یک سال:

38.400.000=3*12.800.000

در نتیجه میزان سود در یک سال برابر است با:

70.700.000=38.400.000+63.000.000-30.700.000

*این مبالغ مربوط به سال 92 میباشد . با توجه به تورم مبالغ را تبدیل کنید.

ورمی کمپوست | پیش بینی هزینه برای راه اندازی فارم
4.8 (95%) 4 votes
به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!