ورزش برای پهن شدن لگن

ژوئن 10, 2018
لیفت باسن با روغن خراطین

لیفت باسن با روغن خراطین السا

لیفت باسن ( لیفت باسن برزیلی ) در حالیکه باسنِ گرد و خوش فرم نشانه سلامتی و زیبایی است، باسنی افتاده، تخت و پهن می تواند موجب عدم اعتماد بنفس خانمها شود. جاذبۀ زمین، ژنتیک، روند پیری عاملان این مشکل می باشند. چطور می توانید این مشکل را حل کنید؟ چرا روغن خراطین؟ خواص روغن خراطین السا افزایش حجم سینه ، باسن ، گونه و لب ها : امروزه زیبایی اندام […]
error: Content is protected !!